Algemene voorwaarden de Betonschuur V.O.F.

De Workshop

Workshops van de Betonschuur zijn gericht op het verzorgen van een leuke workshoptijd. Wij maken met onze klanten in creatieve sfeer een kunstobject. De gemaakte lamp is niet onder streng toezicht geproduceerd en kan na ontmallen niet worden gecontroleerd.

De Betonschuur neemt dan ook geen verantwoordelijkheid over de gemaakte lamp en gebruik van de lamp is dan ook op eigen risico. De Betonschuur geeft ook geen enkele garantie op de gemaakte lamp, of dit nu gaat om veiligheid, vorm of kleur.

Offerte en Overeenkomst
Indien de klant de Betonschuur verzoekt een offerte uit te brengen voor een workshop wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Een offerte uitgebracht door de Betonschuur is altijd vrijblijvend
De overeenkomst komt tot stand indien de klant de offerte van de Betonschuur schriftelijk heeft geaccepteerd en de Betonschuur deze acceptatie schriftelijk heeft bevestigd.

Prijs
De door de Betonschuur opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en gebaseerd op inkoopprijzen, arbeidsloon en belastingen. Indien er sprake is van kostenverhogende factoren is de Betonschuur gerechtigd de prijzen in haar offertes te verhogen.

Betaling
Betaling vindt plaats 14 dagen voorafgaand aan de workshop. Betaling zal plaatsen vinden via bankoverschrijving.

Wanneer de Betonschuur de betaling niet voor voornoemde datum heeft ontvangen is de Betonschuur gerechtigd de workshop te annuleren.

Annulering
Annuleren kan tot 14 dagen voor de geplande workshop, het gehele bedrag zal dan worden gerestitueerd. Indien u binnen 14 dagen, maar voor 5 dagen voor aanvang van de workshop annuleert wordt 50% van de workshopprijs gerestitueerd. Indien u binnen 5 dagen voor aanvang van de workshop annuleert wordt het gehele bedrag van de workshop in rekening gehouden.

Het kan natuurlijk altijd dat er nog deelnemers bijkomen of wegvallen, laat dit dan uiterlijk 5 dagen de workshopdatum weten per email. Restitutie is dan nog mogelijk, behalve wanneer het aantal deelnemers onder het minimum aantal van 3 deelnemers komt.

Extra personen
In overleg met de Betonschuur kunnen er tot 5 dagen voor aanvang van de workshop extra personen worden bijgeboekt.

Overmacht
De Betonschuur doet er alles aan om de workshops door te laten gaan. We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat door overmacht de workshops niet door kunnen gaan. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, welke niet te wijten zijn aan de Betonschuur danwel de klant, waardoor de Betonschuur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

In het geval dat een workshop niet kan doorgaan krijgt men de keus om de workshop op een andere datum te laten plaats vinden of het totaal bedrag van de workshop terug te krijgen.

Normen en waarden
De Betonschuur behoudt zich het recht om de workshop te beëindigen indien één of meerdere deelnemers zich schuldig maakt of maken aan grof taalgebruik, belediging, drugsgebruik, diefstal, vernieling etc.

Aansprakelijkheid
We doen ons best om de werkzaamheden te allen tijde naar beste te verrichten en stellen de beschikbare materialen zorgvuldig samen. Echter kan de Betonschuur niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de workshop.

Mocht er toch schade zijn ontstaan als gevolg van aantoonbare opzet of grove nalatigheid, dan is iedere aansprakelijkheid altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan het totaal bedrag van de desbetreffende workshop.

Parkeren
De Betonschuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan voertuigen ontstaan op de parkeerplaats.

Verrichte diensten
De Betonschuur zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Publiceren
De Betonschuur is gerechtigd foto’s en ander beeldmateriaal die tijdens de workshop worden gemaakt te publiceren voor promotionele doeleinden.

 

Doe het zelf pakket

De Betonschuur biedt een compleet doe het zelf pakket aan waarmee klanten van de Betonschuur hun eigen lamp kunnen maken. Het doe het zelf pakket is bedoeld als een creatief kunstobject. De gemaakte lamp is niet onder streng toezicht geproduceerd en kan na ontmallen niet worden gecontroleerd.

De Betonschuur neemt dan ook geen verantwoordelijkheid over de gemaakte lamp en gebruik van de lamp is dan ook op eigen risico. De Betonschuur geeft ook geen enkele garantie op de gemaakte lamp, of dit nu gaat om veiligheid, vorm of kleur.

Betaling
Betaling voor het doe het zelf pakket vindt plaats via de op de website gecommuniceerde mogelijkheden.

Prijs
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen door de Betonschuur te alle tijden gewijzigd worden.

Tot stand komen van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de Betonschuur de bestelling van de klant binnen 14 dagen schriftelijk heeft geaccepteerd.

Verzending
De Betonschuur spant zichzelf in om de doe het zelf pakketten zo goed mogelijk te verpakken, zodat er geen schade ontstaat tijdens transport. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan tijdens de verzending dan dient de klant dit binnen 24 uur na ontvangst van het doe het zelf pakket schriftelijk mede te delen aan de Betonschuur. De Betonschuur kan hierbij vragen foto’s of ander beeldmateriaal toe te zenden van de beschadigingen. Schade ontstaan tijdens transport is voor rekening van de Betonschuur.

Bedenktijd en retournering
De klant heeft 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het doe het zelf pakket. Binnen deze periode kan de klant het doe het zelf pakket retourneren en de volledige kosten van het doe het zelf pakket gerestitueerd krijgen. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

De Betonschuur zal slechts tot restitutie overgaan na ontvangst van het doe het zelf pakket en indien deze in “winkelstaat” is. Dat wil zeggen dat het doe het zelf pakket nog niet gebruikt is, en wederom verkocht kan worden.

Garantie
De Betonschuur geeft geen garantie op de doe het zelf pakketten en er kan geen waarde ontlenen aan de door de Betonschuur gepubliceerde foto’s. Het uiteindelijke product kan afwijken van dit beeldmateriaal. De Betonschuur zal in geen enkele vorm aansprakelijk zijn voor de doe het zelf pakketten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Betonschuur. Het is aan de klant om het doe het zelf pakket conform de handleiding in elkaar te zetten.

Wijzigingen
De Betonschuur is gerechtigd deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Tevens is de Betonschuur niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten op de website en op de Facebookpagina.